UE logo

Manta Multimedia Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnego sytemu B2B integrującego procesy sprzedażowo-rozliczeniowe w firmie Manta Multimedia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego typu B2B”.

Nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-061/11-01

Wartość projektu: 880 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 400 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.05.2011-30.06.2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego