Polityka jakości Manta Multimedia

Polityka jakości:

Istotą działań firmy Manta Multimedia Sp. z o. o. jest spełnienie oczekiwań naszych Klientów oraz duża skuteczność działania i najwyższa jakość oferowanych produktów - sprzętu elektronicznego: RTV, IT, AGD. Realizując ten cel ciągle doskonalimy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz System Zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004.

Polityka firmy realizowana w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika ze strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klientów i Pracowników. Realizując Politykę, prowadzimy działania zmierzające do zachowania najwyższej jakości wyrobów i usług z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracy.

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemy poprzez:

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz środowisku pracy.
 • Określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.
 • Spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP.
 • Spełnianie wymogów przepisów prawa w zakresie jakości, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pozostałych przepisów prawa regulujących działalność spółki oraz innych mających zastosowanie wymagań.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów.
 • Kreowanie zachowań proekologicznych, w celu zminimalizowania ingerencji w napotykany ekosystem, z uwzględnieniem jego maksymalnej ochrony.
 • Bezpieczeństwo pracy osiągane poprzez szkolenia personelu własnego oraz dostawców realizujących wspólnie procesy, tak by w miejscu pracy przebywały wyłącznie wykwalifikowane osoby.
 • Zasady, działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentach obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników.
 • Pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do Klienta.
 • Podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ogólnie dostępna, a jej cele są zrozumiałe, i wdrożone w całej spółce.